Teaterstickorna är en amatörteater-förening i Jönköping. 

 Vill du veta mer om oss och vad vi gör?  

Årsmöte 2024! Årsmötet 2024 kommer hållas söndagen 4 februari klockan 17:00.
Ärenden som medlemmar önskar behandlas behöver lämnas in senast 15 januari!

 

Teaterstickorna får stöd av Jönköping Kommuns Kultur och fritid. 2023 är även Föreningen Teater i Huskvarna vår medfinansiär, då de gick in med bidrag till  En Julsaga av Charles Dickens som gavs på Huskvarna Teater i början av året!.
 

Våra sponsorer presenteras längre ner! Är du/ni intresserade av att sponsra Teaterstickornas verksamhet? Klicka in dig på Sponsorer högst upp till höger på sidan!
Studieförbundet Sensus hanterar vår Kursverksamhet och kö till våra grupper. Kontakta
lotta.bernberg@sensus.se
Teaterstickornas sponsorer 2023
Alice i Underlandet
Musikalen Alice i Underlandet genomfördes med stöd från Swedbank genom Stiftelsen Alfa, Kulturrådet. Jönköping Kommun Kultur & Fritid. Sponsorer: Jönköping Energi. Braheskolan. Blum.
Förbereder Talkshow med Linus Holm, som från 12 års ålder är uppväxt i olika fosterfamiljer
2021 arbetar vi med vår värdegrund! Det har mynnat ut i ett stort projekt för barn och ungas välmående!
Miljöengagerade Teaterstickor

LEVANDE STRÖMSBERG, 4-5 SEP.

Arrangemanget genomfördes hösten 2021 där Teatersitckorna deltog med sex olika teaterscener under två helgdagar.

Ronja Rövardotter

KRAKEL SPEKTAKEL

EN JULSAGA

Alice i UNDERLANDET

LEVANDE STRÖMSBERG

SUBTERRANIA

KONST & SKULPTURVANDRING

UPPDRAG PÅ SPIRA