Musikal för Ungdomar
Måndagar 18:30-21:30
Musikteater för barn 9-13år
Måndagar 17:00-18:30
Teater Barn 6-8år
Onsdagar 17:00-18:00
Teater Ungdom från 16 år
Tisdagar 18:30-20:00
Teater Vuxna
Tisdagar 20:15-21:45
Teater Vuxna
Torsdagar 19:30-21:00