Musikal för Ungdomar
Måndagar 18:30-21:30

Nya anmälningar kommer upp i januari
Musikteater för barn 9-12år
Måndagar 17:00-18:30

Nya anmälningar kommer upp i januari
Teater Barn 7-9år
Onsdagar 17:00-18:00

Nya anmälningar kommer upp i januari
Teater Barn 10-13år
Torsdag 17:30-19:00

Nya anmälningar kommer upp i januari


Teater Vuxna

Tisdagar 19:00-20:30
 

Nya anmälningar kommer upp i janurai
 Teater Vuxna
Torsdagar 19:30-21:00


Nya anmälningar kommer upp i januari
 Teater med film och podcast
från 15 år och uppåt
Tisdagar 17:00-19:00


Nya anmälningar kommer upp i januari