Teaterstickorna är en kreativ plats där alla är välkomna!                   Du behövs! Det innebär att vårt pedagogiska arbete är lika viktigt som utövandet av den konstform vi erbjuder våra medlemmar att engagera sig i på sin fritid.

En av Teaterstickornas styrkor är att föreningen målmedvetet arbetar för att motverka   ålderssegregationen i samhället. Inom de konstformer som ingår i teater kan alla åldrar mötas på samma villkor. Barn, unga & vuxna kan vara förebilder och inspirationskällor för varandra, under demokratiska former. Blandade åldersgrupper kan finna samma arena och skapa tillhörighet i samma meningsfulla fritidsaktivitet. 

I vårt samhälle ökar antalet  personer, i alla åldrar, som befinner sig i ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Det försvårar möjligheten att passa in i fritidsaktiviteter. Att vara olika ser vi som en tillgång i vår förening. Vår mötesplats är en frizon. Flera av våra barn och unga har berättat att de känner så. Här får man vara den man är och behöver inte försöka att passa in i andra grupperingar i skolan för att bli sedd eller uppskattad. Man kan dessutom få släppa sitt egna jag för en stund, för att få prova på att vara någon helt annan, och försöka förstå varför den personen beter sig som den gör. 

Teaterstickorna är en ideell förening i det fria kulturlivet i Jönköping med omnejd. Vi brinner för att utforska och producera scenkonst. Vi arbetar med alla åldrar, men värnar särsklit om barn och unga. Vår verksamhet bygger på omtanke och gemenskap. Vi skapar kvalitativa förutsättningar tillsamanns i våra produktioner. Vi tummar varken på den sociala frigörande kraft och utveckling som sker i en produktionsprocess, eller den konstnärliga andan. 

"Det är få människor som lägger ner ett så stort engagemang som Teaterstickorna. De visar att man kan ha ett professionellt arbetssätt även om man sysslar med amatör teater - en förutsättning för att nya stjärnor ska födas."

Edward Eklöf

"Jag älskar amatörteater, särskilt Teaterstickorna, för att det är så galet roligt. För att det skapar oväntade möten och för att det ger både utövare och publiken chansen att få nya insikter- både om varandra, om världen och om oss själva."

Emy Stahl

DET HÄR ÄR TEATERSTICKORNAS STYRELSE

Orförande 
   Jesper Persson 

Kassör
 Jenny Lundgren

Sekreterare
 Vilda Ydreborg

Ledamot, vuxen
Jessica Haage Falkenhäll

Ledamot, vuxen
Annika Runnéus 

Suppleant, vuxen:
Gert-Ove Ekeroth

Suppleant, vuxen:
Ida Hammarlund

Ledamot, ungdom
Jack Löfgren

Suppleant, ungdom
Ares Hedström

Hedersmedlem
Dag Holmgren

Teaterstickornas Verksamhetsledare

Eva Edevik

DET HÄR ÄR TEATERSTICKORNAS PEDAGOGER

Eva Edevik


Eva styffe Heinpalu

Vilda Ydreborg

Frida Concannon


Jesper Persson

Liza Mackenhauer

Sanna Wesström

Utmärkelser 2020

Vår ordförande och pedagog Emelie Ödén fick Jönköpings kommuns pris för berömliga insatser för barn med värdegrundsarbete i  föreningen Teaterstickorna. 

Regissören och prodecenten Eva Edevik får Region Jönköpings läns kulturstipendium. Motivering: " Ett långsiktigt och idogt arbete har bidragit till att skapa kulturfundament i Jönköpings län och säkrat inom teaterområdet. Genom kreativitet och mångsidighet har hon uppvisat förmåga att uppnå resultat med små medel. " Eva Edevik Teaterkoncept är verksam inom Teaterstickorna, som är aktuella på Spira med föreställningen Alice i Underlandet. Hon är också regissör och arbetar med Freja Musikteater.
Och- hon är en urkraft i länets kulturliv!

Edith Rostedt förärades UngdomsLuddepriset av Föreningen Teater i Huskvarna också delar ut UngdomsLudde. MOTIVERING: I år har gått till den eminenta Edith Rostedt som redan nu i unga år är en utmärkt sångare och artist
Teaterstickornas yngsta barngrupper fick Luddepriset 2022 av föreningen Teater i Huskvarna, för sina insatser i produktionen En Julsaga på Huskvarna Teater 2022/2023.