Jubileum av Fågelmuseet 100 år 
Teaterstickorna under ledning av Eva Edevik och Sanna Holmgren Jonsson
Stadsparken 2014