Musikalen Annie
Ytterligare ett fantastiskt samarbete med Gräshagskyrkans körer som producerade musikalen.
Producent: Edward Eklöf
Regissör: Eva Edevik
Teaterstickor medverkade i delar av ensemblen tillsammans med Gräshagskyrkans körer