Nordisk Teaterfestival i Bodø 2012
Teaterstickorna deltog med August Strindbergs Fröken Julie. Tyvärr finns inga bilder från föreställningarna, men väl från fantastiska utflykter och underbar samvaro. Bilden från Fröken Julie kom ifrån en annan teaterfestival i Västerås, som vi deltog i. Fler bilder från den produktionen hittar du under "Tidigare produktioner"
Nordisk Teaterfestival i Bodø 2015
Det här året, som var det sista i vårt samarbete, hade alla grupper samma manus. Våra norska vänner valde ut ett norskt manus som på svenska heter "Jag vet varför". Det var väldigt spännande! Tyvärr var vi lika dåliga på att fotografera föreställningarna även denna gång, men du hittar bilder från vår föreställningsperiod i Jönköping under  "Tidigare produktioner" Här får du åter igen njuta av bilder från utflykter och samvaro samt teater-workshops!
Teaterstickornas ensemble
17 maj!